ธงอาเซียน + 3

ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 : เบอร์  6 , 8 ,12

ผลิตจากเนื้อผ้าชั้นดี 1 ชุดมีธงประจำชาติ 3  ประเทศ

ประกอบด้วย 1. จีน  2. เกาหลี  3.ญี่ปุ่น
มีหลายขนาดให้เลือก เช่นขนาด 60 x 90 เซนติเมตร / 80 x 120 เซนติเมตร 120 x 180 เซนติเมตร

3-34

ราคาสินค้า

1.ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร ราคา 590 บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 490  บาท

2.ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร ราคา 790   บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 690  บาท

3.ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร ราคา 1690  บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 1490 บาท