ธงอาเซียน+6

ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 : เบอร์  6 , 8 ,12 

ผลิตจากเนื้อผ้าชั้นดี 1 ชุดมีธงประจำชาติ 6  ประเทศ

ประกอบด้วย 1. จีน  2. เกาหลี  3.ญี่ปุ่น 4. ออสเตรเลีย 5. อินเดีย และ 6.นิวซีแลนด์
มีหลายขนาดให้เลือก เช่นขนาด 60 x 90 เซนติเมตร / 80 x 120 เซนติเมตร 120 x 180 เซนติเมตร

01013

ราคาสินค้า

1.ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร ราคา 1100  บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 990  บาท

2.ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร ราคา 1690  บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 1490  บาท

3.ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร ราคา 3000  บาท / ราคาขายส่ง 3 ชุดขึ้นไป 2800 บาท