ป้ายแขวนสำหรับจัดนิทรรศการ

1-9

ป้ายแขวนสำหรับจัดนิทรรศการมีให้ท่านเลือกหลายแบบ ทั้งคำทักทายภาษาต่างๆ ธงชาติประเทศอาเซียน หรือข้อมูลประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผลิตจากไวนิล ขนาด 100×50 เซนติเมตร มีเชือกแขวนสวยงาม สามารถพับเก็บได้สะดวก สั่งซื้อยกชุดรับราคาพิเศษ ป้ายแขวนความรู้อาเซียน 1 ชุดประกอบไปด้วย

fv6

ป้ายความรู้อาเซียน ป้ายไวนิล

1.ข้อมูลพื้นฐานบรูไน ดารุสซาลาม
2.ข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา
3.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สปป ลาว
5.ข้อมูลพื้นฐานมาเลเซีย
6.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
7.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
8.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสิงคโปร์
9.ข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรไทย
10.ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
11.ข้อมูลประชาคมอาเซียน
12.อาหารประจำชาติอาเซียน
13.สัตว์ประจำชาติอาเซียน
14.ธงชาติประเทศอาเซียน
15.สกุลเงินในอาเซียน

ราคาจำหน่าย

ราคาชุดละ 3,500 บาท / ราคาขายส่ง 3,200 บาท