สั่งซื้อสินค้า

contact2

การสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสั้งซื้อได้ทางช่องทางการติดต่อดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 09-2062-4358

2. สังซื้อทาง Line  iD : @navashop

3. สั้งซื้อทาง E-mail : navashopth@gmail.com

4. สั้งซื้อโดยการกรอกข้อมูลการสั่งซื้อในแบบฟอร์มด้านล่าง

( โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและติดต่อกลับ )

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องการ)

ที่อยู่

รายการสินค้า