วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร

bank

หลังจากชำระเงินแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงินมายังร้าน ( โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า )


วิธีแจ้งการชำระเงิน  ( วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ )

1. โทรแจ้งมายังร้านค้าโดยตรง  โทร.09-2062-4358

2. แจ้งมาทาง E-mail : navashopth@gmail.com

    หรือ Line ID : @navashop

3. กรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน  [ แบบฟอร์มการชำระเงิน ]